Tải Giải tích 12 - Nâng cao

Giải tích 12 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
    Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số
    Bài 2. Cực trị của hàm số
    Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
    Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
    Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
    Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm đa thức
    Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm phân thức hữu tỉ
    Bài 8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
    Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
    Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực
    Bài 3. Lôgarit
    Bài 4. Số e và lôgarit tự nhiên
    Bài 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
    Bài 6. Hàm số lũy thừa
    Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit
    Bài 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit
    Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II
CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
    Bài 1. Nguyên hàm
    Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
    Bài 3. Tích phân
    Bài 4. Một số phương pháp tính tích phân
    Bài 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
    Bài 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III
CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
    Bài 1. Số phức
    Bài 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
    Bài 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV
    Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm
    Hướng dẫn giải, đáp số các bài tập

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
231 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12