Tải Giải tích 12

Giải tích 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương I Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
    Bài 1 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
    Bài đọc thêm : Tính chất đơn điệu của hàm số
    Bạn có biết : La-grăng (J.L.LAGRANGE)
    Bài 2 Cực trị của hàm số
    Bài 3 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
    Bài đọc thêm : Cung lồi, cung lõm và điểm uốn
    Bài 4 Đường tiệm cận
    Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
    Ôn tập chương I
Chương II Hàm số lũy thừa. hàm số mũ và hàm số lôgarit
    Bài 1 Lũy thừa
    Bài 2 Hàm số lũy thừa
    Bài 3 Lôgarit
    Bạn có biết : Ai đã phát minh ra lôgarit
    Bài 4 Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
    Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit
    Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
    Ôn tập chương II
Chương III Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng
    Bài 1 Nguyên hàm
    Bài 2 Tích phân
    Bạn có biết : Niu-tơn (I. NEWTON)
    Bài 3 Ứng dụng của tích phân trong hình học
    Bạn có biết : Lịch sử phép tính tích phân
    Bài đọc thêm : Tính diện tích bằng giới hạn
    Ôn tập chương III
Chương IV Số phức
    Bài 1 Số phức
    Bạn có biết : Các-đa-nô (G. CARDANO)
    Bài 2 Cộng, trừ và nhân sô phức
    Bài 3 Phép chia số phức
    Bài 4 Phương trình bậc hai với hệ số thực
    Bài đọc thêm : Phương trình đại số
    Ôn tập chương IV
    Ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
160 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12