Tải Công nghệ 9 - Nấu ăn

Công nghệ 9 - Nấu ăn

Năm xuất bản: 2014

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói đầu
Bài 1 Giới thiệu nghề nấu ăn

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2014
Số trang
82 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên kiêm chủ biên
NGUYỄN MINH ĐƯỜNG
Tác giả
TRIỆU THỊ CHƠI

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9