Giáo án Tiếng Anh 5 trọn bộ

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiếng Anh 5

Giáo án Tiếng Anh 5 trọn bộ được TimDapAntổng hợp và biên tập giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu soạn bài giảng và tiết kiệm thời gian chuẩn bị tiết học. Mời quý thầy cô tham khảo và tải bộ giáo án để phục vụ tiết học Tiếng Anh lớp 5 thêm hiệu quả.

Giáo án trọn bộ Lớp 5

Unit 1: A summer camp

Lesson 1

I. Objectives

  • Pupils will be able to ask and answer question about where someone is from.

II. Teaching – aids: recordings, flashcards, pictures

III. New language

Vocabulary: summer, camp, Malaysia, Thailand, Bangkok, Kuala Lumpur

Sentence patterns:

Where is he from?

He is from Malaysia.

Where in Malaysia is he from?

Kuala Lumpur.

IV. Procedure

Warm up(5'): play game slap the board, using the character gallery on page 2.
New lesson

Content

Teacher’s activities

Students’ activities

1. Look, listen and repeat (5')

- New words:

summer

camp

Malaysia

Thailand

Bangkok

Kuala Lumpur

2. Point, ask and answer. (9')

Where's ____________?
He's/She's__________.
Where in ___________?

- New words:

the USA

New York

Indonesia

Jakarta

- Ask pupils to discuss what is happening in each picture. These children are at a summer camp in Viet Nam.

- Pre – teach vocabulary.
- Play the recording twice for pupils to repeat a few times.
- Divide the class into groups to take turns to say the lines from Zack and Lawan.
- Set the context: These are the children at summer camp in Viet Nam. They come from many countries.

- Write the question and answer on the board and get pupils to repeat.
- Pre – teach vocabulary.
- Model the task with the whole class:

T: Where is he from?
T: Where in Malaysia is he from?
- Ask pupils work in pairs.
- Select a few pairs to perform the task in front of the class.


- Tell the purpose of listening: you're going to listen and tick the correct picture in each number.


- Ask : What do you see in the pictures of number 1? What countries does this flag indicate? And this one? And this one?

- discuss

- take note


- listen and repeat.

- listen

- take note

- take note

Class: He's from Malaysia.


Class: Kuala Lumpur
- work in pairs
- perform the task in front of the class.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm