Giáo án Ngữ văn 6 tuần 1 tiết 3

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6

Giáo án Ngữ văn 6 bài Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu khái niệm về từ và các đặc điểm cấu tạo từ tiếng Việt.

Giáo án Ngữ văn 6 tuần 1 tiết 1

Giáo án điện tử bài Thánh Gióng

Tuần 1 - Tiết 3: TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu: Giúp HS:

1. Kiến thức:

  • Hiểu được thế nào là từ, từ đơn, từ phức, các loại từ phức.
  • Đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt

2. Kĩ năng:

  • Kĩ năng nhận diện từ và sử dụng từ
  • Phân tích cấu tạo của từ

3. Thái độ: Giáo dục HS có thái độ yêu thích Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bảng phụ

2. HS: Đọc và nghiên cứu bài

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1. Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra)

2. Các hoạt động dạy học

HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm về từ

- GV: Treo bảng phụ ghi ví dụ trong SGK.

- Lập danh sách các tiếng và từ bằng cách tách từ và tiếng trong mỗi câu trên?

- HS: Lên bảng thực hiện → HS khác bổ xung

- Sau khi HS trả lời giáo viên đưa ra đáp án.

- Nhận xét về số lượng từ và tiếng?

- HS: Có 9 từ - 12 tiếng

- Các đơn vị được coi là từ và tiếng có gì khác nhau?

- HS: Trả lời

- GV giảng: Một tiếng được coi là từ khi tiếng ấy trùng với từ. Có tiếng trùng với từ, có tiếng chưa được coi là từ.

I. TỪ LÀ GÌ?

1. Ví dụ (SGK)

2. Nhận xét:

* Tiếng dùng để tạo từ.

- Từ dùng để tạo câu

→ Khi 1 tiếng được dùng để tạo câu tiếng ấy trở thành từ.

3. Ghi nhớ (SGK)

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!