Giáo án môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án lớp 1 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021

Giáo án môn Tự nhiên xã hội lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về. 

1. Giáo án sách Cánh Diều

2. Giáo án sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giáo án sách Chân trời sáng tạo

4. Giáo án sách Cùng học để phát triển năng lực

5. Giáo án sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Ngoài giáo án các môn mời các thầy cô tham khảo: Phân phối chương trình GDPT mới lớp 1:

1. Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều

 • Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Giáo Dục Thể Chất lớp 1 bộ sách Cánh Diều

2. Phân phối chương trình bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Phân phối chương trình bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo các môn
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

4. Phân phối chương trình bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 • Phân phối chương trình lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Mỹ thuật lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Đạo Đức lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

5. Phân phối chương trình bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

 • Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được biên soạn theo định hướng góp phần hình thành, phát triển ở học sinh (HS) các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể. Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn học như: năng lực Nhận thức khoa học, năng lực Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh và năng lực Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Ngoài Giáo án môn Tự nhiên xã hội lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà Tìm Đáp Án đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất

Từ khóa