Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021, với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1

Bài 26: an – at (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận biết được vần an – at, biết đánh vần.ghép vần, đọc tiếng, từ, đọc đúng tiếng có thanh. Đặt thanh đúng.

- Nhìn hình, phát âm, tự phát hiện tiếng có vần an- at.

- Tìm đúng tiếng có vần an-at. Đặt câu tiếng vừa tìm được

- Viết đúng vần an–at. Từ bàn là, bát chè (trên bảng con)

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • GV: Tranh ảnh, vật thật
 • HS: Thẻ chữ, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Khởi động:

 

 

 

2. Hình thành kiến thức:

bàn là bát chè

bàn bát

an at

 

 

a-n-an a-t-at

G: Ghi đầu bài lên bảng:

Bài 26: an –at

bàn là bát chè

bàn bát

an at

 

 

3. Khám phá:

 

 

*Đọc từ ứng dụng:

Nhãn vở bờ cát

 

Nghỉ giãn cách

*.Tìm tiếng mới chứa vần an-at

 

 

 

*.Viết bảng con:

an,at,bàn là ,bát chè

 

 

4. Củng cố:

 

H: Hát

H: Học chơi trò chơi tìm tiếng có vần ia, ua ,ưa…

H+G: NX-ĐG

 

H: QS tranh (Bàn là)

H: Tìm tiếng đã học, tiếng chưa học

H: Phân tích tiếng rút ra vần mới (an)

H: QS tranh (Bát chè)

H: Tìm tiếng đã học ,tiếng chưa học

H:phân tích tiếng rút ra vần mới (at)

 

H: Luyện đọc bảng lớp (phân tích đọc trơn) vần tiếng từ. Luyện đọc cn-cặp–nhóm-đồng thanh

 

 

 

 

H:Đọc bài SGK(CN,Cặp đôi…)

H: Quan sát tranh (Nhãn vở ,Bờ cát)

H: Tìm tiếng ,từ chứa vần mới.

H: Phân tích tiếng vừa tìm được.

H: Luyện đọc lại.

 

H: Vận động-múa,hát

H: Tìm tiếng mới cài vào thẻ.

H: Luyện đọc lại tiếng vừa tìm được.

H: Đặt câu tiếng vừa tìm được.

 

H+G: Mô tả chữ trên không

H: QS giáo viết mẫu trên bảng

H: Viết vần ,từ vào bảng con

H+G: NX-ĐG

H: Học nhắc lại vần vừa học…(an,at)

Tham khảo thêm các bộ khác:

1. Giáo án sách Cánh Diều

2. Giáo án sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Giáo án sách Chân trời sáng tạo

4. Giáo án sách Cùng học để phát triển năng lực

5. Giáo án sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Ngoài giáo án các môn mời các thầy cô tham khảo: Phân phối chương trình GDPT mới lớp 1:

1. Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều

 • Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối chương trình môn Giáo Dục Thể Chất lớp 1 bộ sách Cánh Diều

2. Phân phối chương trình bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Phân phối chương trình bộ sách Chân trời sáng tạo

 • Phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo các môn
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo

4. Phân phối chương trình bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 • Phân phối chương trình lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đầy đủ các môn
 • Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Mỹ thuật lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục
 • Phân phối chương trình Đạo Đức lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

5. Phân phối chương trình bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

 • Phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực
 • Phân phối chương trình Giáo dục thể chất lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

SGK Tiếng Việt 1 được biên soạn và thiết kế mới mẻ, hấp dẫn, sáng tạo về hình thức. Các hình vẽ liên hoàn, phản ánh được nội dung bài học. Do đó, có thể dùng hình ảnh để dạy học đa phương thức, tạo cơ hội cho HS dựa vào hình ảnh để thực hiện các hoạt động, GV được sử dụng tối đa các phương tiện dạy học.

Tiếng Việt 1 sử dụng nhiều biện pháp và kĩ thuật biên soạn để hiện thực hoá các nguyên tắc tích hợp, giao tiếp, tích cực hoá hoạt động và tạo hứng thú cho HS. Đặc biệt, các tác giả không chỉ trình bày nội dung học tập mà cố gắng tối đa thể hiện cách học của HS trên từng trang sách.

Ngoài Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà Tìm Đáp Án đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!