Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử 6 bài Các quốc gia cổ đại phương Đông

Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông giúp các em học sinh biết được xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. VnDOC hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

Giáo án bài Sơ lược về môn lịch sử

BÀI 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức:

  • Sau khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, XH có giai cấp và nhà nước ra đời.
  • Những nhà nước đầu tiên đã được hình thành ở Phương Đông bao gồm Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc cuối thiên niên kỷ IV đầu thiên niên kỷ III TCN.

2. Kỹ năng:

Quan sát tranh ảnh hiện vật rút ra nhận xét.

3. Tư tưởng:

HS cần thấy XH cổ đại phát triển cao hơn XH nguyên thuỷ, bước đầu ý thức về sự bình đẳng, sự phân chia giai cấp trong XH và về nhà nước quan chủ chuyên chế.

II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU:

  • GV: Bản đồ các quốc gia phương đông cổ đại.
  • HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ.

  • Đời sống của ngưới tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với người tối cổ?
  • Tác dụng của công cụ kim loại đối với cuộc sống con người?

3. Bài mới.

Giới thiệu bài: Vì sao xã hội ngyên thuỷ tan ra? Các quốc gia cổ đại ra đời khi nào? Cách tổ chức của bộ máy Nhà nước? Để tìm hiểu chúng ta đi tìm hiểu bài.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!