Giáo án Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử 11 bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng giúp các em biết được các nét chính của các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và chống thuế ở Trung Kì.

Giáo án Lịch sử 11 bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giáo án Lịch sử lớp 11

Bài 23: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:

  • Nắm được nét chính của các phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và chống thuế ở Trung Kì.
  • Nhận biết được những nét mới, sự tiến bộ của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX so với phong trào cuối thế kỉ XIX

2. Thái độ: Thán phục tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh của các vị Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.... Nhận rõ bản chất của bọn thực dân Pháp tàn bạo.

3. Kĩ năng:

  • Rèn luyện các kỹ năng đối chiếu, so sánh các sự kiện lịch sử.
  • Khả năng đánh giá, nhận định hành động của các nhận vật lịch sử.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: ảnh: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới

3. Dạy và học bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm