Giáo án Hóa học 11 bài 43: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol và Phenol

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Hóa học lớp 11

Giáo án Hóa học 11 bài 43: Thực hành tính chất hóa học của Etanol, Glixerol và Phenol với nội dung chi tiết, trình bày logic. Bài giáo án điện tử mẫu lớp 11 môn Hóa học này sẽ cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án Hóa bài Anđehit - Xeton

Giáo án Hóa bài Axit cacboxylic

THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA ETANOL, GLIXEROL VÀ PHENOL

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hóa học đặc trưng của etanol, glixerol và phenol; etanol tác dụng với Na, glixerol tác dụng với Cu(OH)2; phenol tác dụng với dung dịch NaOH và nước Br2; phân biệt etanol, glixerol và phenol.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành và quan sát thí nghiệm hóa hữu cơ.

3. Tư tưởng:

- Tạo cho học sinh lòng say mê môn học, hiểu cụ thể kiến thức để sau này vận dụng thực tế.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.

2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước cất.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số

2. Kiểm tra bài cũ.

- Nhắc lại các phản ứng đặc trưng của etanol, glixerol và phenol.

3. Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

Hoạt động 1.

- GV giới thiệu mục đích thực hành, các dụng cụ và hoá chất.

- GV lưu ý các hóa chất độc và phải mang khẩu trang khi thí nghiệm.
Hoạt động 2. Thí nghiệm 1

- GV yêu cầu HS đọc kĩ hướng dẫn của Sgk và thực hiện.

- HS tiến hành

- HS chú ý quan sát hiện tượng.

- HS thực hiện và viết phương trình phản ứng.

I. Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

1. Dụng cụ và hoá chất:

  • Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.
  • Hoá chất: 2ml ancol etilic

2. Tiến hành:

- Theo Sgk

3. Kết quả:
CH3CH2OH + Na CH3CH2ONa + ½ H2

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!