Giáo án bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8

Giáo án Ngữ văn 8 bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ với nội dung chi tiết được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu giúp các em học sinh hiểu cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ và mối quan hệ về cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ.

Giáo án Ngữ văn 8 bài: Tôi đi học

TUẦN 1 - TIẾT 3: CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh:

  • Hiểu rõ cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ và mối quan hệ về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.
  • Thông qua bài học, rèn luyện tư duy trong việc nhận thức về MQH giữa cái chung và cái riêng.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: soạn bài, BP
  • Học sinh: Đọc và trả lời các câu hỏi ở nhà

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC

Học sinh quan sát BP

- Nghĩa của từ "ĐV" rộng hay hẹp hơn nghĩa của các từ: thú, chim, cá? Vì sao?

Vì phạm vi nghĩa của từ động vật bao hàm phạm vi nghĩa của ba từ trên

- Nghĩa của từ thú rộng hay hẹp hơn nghĩa của các từ: voi, hươu?

- Nghĩa của từ chim rộng hay hẹp hơn nghĩa của các từ: tu hú, sáo?

- Nghĩa của từ cá rộng hay hẹp hơn nghĩa của các từ: cá rô, cá thu?

- Nghĩa của các từ các từ: thú, chim, cá rộng hơn nghĩa của những từ nào, đồng thời hẹp hơn nghĩa của những từ nào?

I. Từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp

1. Ví dụ

- Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ: thú, chim, cá

- Các từ: thú, chim, cá có phạm vi nghĩa rộng
hơn các từ: voi, hươu, tu hú, sáo, cá rô, cá thu và có phạm vi nghĩa hẹp hơn từ động vật

→ Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm