Soạn Soạn và giải bài tập SGK mĩ thuật lớp 6 thuật lớp 6 Bài 1 - Vẽ trang trí : Chép họa tiết trang trí dân tộc

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 75 Bài 1 - Vẽ trang trí : Chép họa tiết trang trí dân tộc


Chọn và chép họa tiết dân tộc, sau đó tô màu tùy ý thích.

Lời giải:

  

 

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 2 – Thường thức mĩ thuật : Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 3: vẽ theo mẫu - Sơ lược về luật xa gần
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 4 : Vẽ theo mẫu – Cách vẽ theo mẫu
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 5 : Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề tài
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 6 : Vẽ trang trí – Cách sắp xếp ( bố cục ) trong trang trí
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý ( 1010-1225 )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài học tập
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 10: Vẽ trang trí – Màu sắc
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 11: Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 3: Vẽ trang trí – Tạo họa tiết trang trí


Bài giải liên quan

Bài học liên quan