Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 5 : Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề tài

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 Bài 5 : Vẽ tranh – Cách vẽ tranh đề tài


Câu 1

Thế nào là tranh đề tài ?

Lời giải:

-       Tranh đề tài là tranh vẽ về một chủ đề, nội dung cụ thể (như học tập, vui chơi, lao động, ước mơ…) xoay quanh cuôc sống hiện tại và dựa trên cảm xúc con người thể hiện qua đường nét, bố cục, màu sắc.


Câu 2

Khi vẽ một bức tranh cần sắp xếp ( bố cục ) mảng hình như thế nào cho hợp lí?

Lời giải:

Trong bố cục tranh đề tài cần chú ý :

-       Đường tầm mắt ( đường chân trời ) là đường thẳng nằm ngang tầm mắt của người nhìn, phân chia mặt đất và bầu trời hay mặt nước và bầu trời. Lưu ý tránh chia đôi tranh (a) hoặc cắt chéo góc (b) tranh sẽ không đẹp.

 

-       Bố cục tranh phải có mảng chính và mảng phụ.

Mảng chính ( thường là con người trừ tranh đề tài phong cảnh) chiếm vị trí lớn và thường nằm giữa trọng tâm bức tranh.

Mảng phụ nằm xung quanh nhỏ hơn mảng chính ( thường là hoa là, cây, nhà, xe…)

 

 

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 6 : Vẽ trang trí – Cách sắp xếp ( bố cục ) trong trang trí
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý ( 1010-1225 )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài học tập
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 10: Vẽ trang trí – Màu sắc
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 11: Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 12: Thường thức mĩ thuật & Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 13: Vẽ tranh – Đề tài bộ đội
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 15 : Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ hình )

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài học tập


Bài giải liên quan

Bài học liên quan