Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu

Giải mĩ thuật lớp 6 trang 94 Bài 7: vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu


Vẽ hình hộp và hình cầu hay trái cây có dạng tròn, mẫu đặt dưới tầm mắt.

Lời giải:

 

 

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý ( 1010-1225 )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 9: Vẽ tranh – Đề tài học tập
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 10: Vẽ trang trí – Màu sắc
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 11: Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 12: Thường thức mĩ thuật & Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 13: Vẽ tranh – Đề tài bộ đội
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 15 : Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ hình )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 17: Vẽ tranh – Đề tài tự do

Bài học bổ sung
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 20: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( vẽ hình )
Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 23 + 24: Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát
Soạn mĩ thuật lớp 9 Bài 7 + 8: Vẽ theo mẫu - Vẽ tượng chân dung


Bài giải liên quan

Bài học liên quan