Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 10: Vẽ trang trí – Màu sắc

Giải bài tập mĩ thuật lớp 6 trang 104 Bài 10: vẽ trang trí – Màu sắc


Quan sát thiên nhiên và gọi tên các màu ở một số đồ vật

Lời giải:

-       Nhờ có ánh sáng ta nhận biết được màu sắc. Màu sắc trong thiên nhiên phong phú đa dạng.

-       Màu của một số đồ vật : gạch ngói có màu đỏ, chén sứ có màu trắng, gỗ có màu nâu…

Bài giải tiếp theo
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 11: Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 12: Thường thức mĩ thuật & Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 13: Vẽ tranh – Đề tài bộ đội
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 15 : Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ hình )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 17: Vẽ tranh – Đề tài tự do
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 18: Vẽ trang trí – Trang trí hình vuông
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 19: Thưởng thức mĩ thuật – Tranh dân gian Việt Nam
Soạn mĩ thuật lớp 6 Bài 20: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật ( vẽ hình )


Bài giải liên quan

Bài học liên quan

Từ khóa