Không có uan sát hình 1, em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ

Hình 1 trang 70 SGK Địa lí 4 có những dãy núi sau


Quan sát hình 1, em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ

GỢI Ý LÀM BÀI

Hình 1 trang 70 SGK Địa lí 4 có những dãy núi sau:

- Dãy Hoàng Liên Sơn

- Dãy Sông Gâm

- Dãy Ngân Sơn

- Dãy Băc Sơn

- Dãy Đông Triều

Bài giải tiếp theo
Không có ựa vào bảng số liệu sau, em hãy nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7.
Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 4
Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 4
Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 4