Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn


Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng)

Ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn được làm ở...


Quan sát hình 2, em hãy : Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là...


Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

Hàng thổ cẩm thường được dùng để ...


Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 4

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính


Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 4

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.


Bài học tiếp theo

Bài 4. Trung du Bắc Bộ
Bài 5. Tây Nguyên
Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)
Bài 9. Thành phố Đà Lạt
Bài 10. Ôn tập - Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du

Bài học bổ sung