Bài 9. Thành phố Đà Lạt


Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

Đà Lạt nằm trên cao nguyên...


Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét ?

Đà Lạt có độ cao...


Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Em thử đoán xem ở độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào ?

Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu...


Quan sát hình 3, kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt.

Một số điểm du lịch ở Đà Lạt là...


Quan sát hình 4, em hãy kể tên một số loại rau và hoa, quả ở Đà Lạt.

Một số loại rau và hoa, quả ở Đà Lạt là...


Bài 1 trang 96 SGK Địa lí 4

Chỉ vị trí Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.


Bài 2 trang 96 SGK Địa lí 4

Đà Lạt đã có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát ?


Bài 3 trang 96 SGK Địa lí 4

Tại sao ở Đà Lạt có nhiều hoa, quả, rau xứ lạnh ?


Bài học tiếp theo

Bài 10. Ôn tập - Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du

Bài học bổ sung