Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn


Không có uan sát hình 1, em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ

Hình 1 trang 70 SGK Địa lí 4 có những dãy núi sau


Không có ựa vào bảng số liệu sau, em hãy nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7.

Thời tiết Sa Pa mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ trung bình thấp


Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 4

Hãy chỉ vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam và nêu đặc điểm của dãy núi này.


Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 4

Những nơi cao của Hoàng Liên Sơn có khí hậu như thế nào ?


Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 4

Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa lí tự nhiên


Bài học tiếp theo

Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
Bài 4. Trung du Bắc Bộ
Bài 5. Tây Nguyên
Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)
Bài 9. Thành phố Đà Lạt
Bài 10. Ôn tập - Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du

Bài học bổ sung