Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 7 SGK Địa lí 6


Đề bài

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Lời giải chi tiết

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180

Bài giải tiếp theo
Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3.
Bài 1 trang 8 SGK Địa lí 6
Bài 2 trang 8 SGK Địa lí 6


Từ khóa