Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 7 SGK Địa lí 6


Đề bài

Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.


Lời giải chi tiết

- Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 00 qua đài thiên văn Grinuyt - nước Anh.

- Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến 00. là vĩ tuyến lớn nhất hay còn gọi là đường xích đạo.

Bài giải tiếp theo
Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?
Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3.
Bài 1 trang 8 SGK Địa lí 6
Bài 2 trang 8 SGK Địa lí 6

Bài học bổ sung
Hình dạng kích thước của trái đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến