Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Địa lí 6


Đề bài

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Lời giải chi tiết

Độ dài bán kính Trái đất là 6370 km

Độ dài đường xích đạo là 40076 km

Bài giải tiếp theo
Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì ?
Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.
Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?
Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3.
Bài 1 trang 8 SGK Địa lí 6
Bài 2 trang 8 SGK Địa lí 6