Tiết 4 - Tuần 27 trang 37

Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng,...) mà em biết.


Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng,...) mà em biết.

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Gợi ý: Dựa vào hiểu biết của em về loài chim, hãy viết một đoạn văn ngắn nói về chúng. Gợi ý :

- Loài chim đó là gì ?

- Đặc điểm bên ngoài của chúng : màu sắc, đôi chân, cái mỏ, tiếng kêu...

- Chúng có ích lợi gì trong cuộc sống ?

Bài viết

    Nhà ông em nuôi một đàn vịt. Lông của chúng màu trắng muốt. Điểm nổi bật nhất của chúng là chiếc mỏ vàng và đôi chân có màng rộng. Vịt rất thích bơi và ngụp lặn trong nước. Bởi chúng hiền lành nên em rất yêu quý loài vịt.

Bài giải tiếp theo
Tiết 5 - Tuần 27 trang 38
Tiết 6 - Tuần 27 trang 39
Tiết 7 - Tuần 27 trang 40
Tiết 8 - Tuần 27 trang 41
Tiết 9 - Tuần 27 trang 42