Tiết 1 - Tuần 27 trang 34

1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :


Câu 1

Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dx vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

 mùa hè

 hoa phượng vĩ

 nở đỏ rực

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.

 hoa phượng vĩ

 nở đỏ rực

 khi hè về

Gợi ý: Câu hỏi Khi nào? dùng để hỏi về thời gian.

Trả lời  :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

× mùa hè

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.

× khi hè về


Câu 2

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Nhng đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

..................................................................................

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

..................................................................................

Gợi ý: Em sử dụng câu hỏi về thời gian để hỏi : Khi nào ?

Trả lời:

a) Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng ?

b) Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ? 


Câu 3

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm một việc tốt cho bạn.

Em đáp: ..............................................

b) Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ.

Em đáp: ..............................................

c) Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác một lúc.

Em đáp: ..............................................

Gợi ý: Em hãy đáp lại lời cảm ơn với thái độ lịch sự, lễ phép và khiêm tốn.

Trả lời:

a) Em đáp : Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.

b) Em đáp : Dạ, có gì đâu ạ !

c) Em đáp : Không có gì đâu bác ạ. Bé rất ngoan, cháu thích chơi với bé lắm.


Bài giải tiếp theo
Tiết 2 - Tuần 27 trang 35
Tiết 3 - Tuần 27 trang 36
Tiết 4 - Tuần 27 trang 37
Tiết 5 - Tuần 27 trang 38
Tiết 6 - Tuần 27 trang 39
Tiết 7 - Tuần 27 trang 40
Tiết 8 - Tuần 27 trang 41
Tiết 9 - Tuần 27 trang 42