Bài 34 - 34: Ôn tập: Tự nhiên

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 34 - 35 trang 68 Ôn tập Tự nhiên với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Du hành vũ trụ


Hoạt động 2

Tham quan: Cảnh vật tự nhiên xung quanh trường học (hay vườn thú)

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Bài giải tiếp theo