Bài 32: Mặt trời và phương hướng

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 32 trang 64, 65 Mặt trời và phương hướng với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Hằng ngày, Mặt Trời mọc vào lúc nào, lặn vào lúc nào? Mặt trời mọc ở phương nào, lặn ở phương nào?


Trả lời:

- Hằng ngày, Mặt Trời mọc vào lúc bình minh, khoảng 6 giờ sáng, lặn vào lúc trời đã xế chiều, khoảng 6 giờ tối.

- Mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây.


Hoạt động 2

Hãy nêu cách tìm phương hướng bằng Mặt Trời qua hình


Trả lời:

- Mặt Trời mọc ở phương Đông, phía bên tay phải bạn nữ.

- Bên tay trái bạn nữ sẽ là phương Tây.

- Phía trước mặt bạn nữ là phương Bắc.

- Đằng sau lưng bạn là phương Nam.


Hoạt động 3

Tìm phương hướng bằng mặt trời

Em rủ bạn cùng nhau hoàn thành bài tập này.


Lí thuyết

Có 4 phương chính: Phương Đông, Tây, Bắc, Nam. Người ta quy ước: phương Mặt Trời mọc là phương Đông, phương Mặt Trời lặn là phương Tây.

Bài giải tiếp theo
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao
Bài 34 - 34: Ôn tập: Tự nhiên