Bài 24: Cây sống ở đâu?

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 24 trang 50, 51 Cây sống ở đâu? với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Hãy quan sát cây cối xung quanh và nói về nơi sống của chúng?


Trả lời:

- Trong hình 1 là cây thông, được trồng ở trong rừng, trên cạn. Rễ cây đâm sâu dưới mặt đất.

- Trong hình 2 là cây hoa súng, được trồng trên mặt hồ, dưới nước. Rễ cây sâu dưới nước.

- Trong hình 3 là cây phong lan, sống bám ở thân cây khác. Rễ cây vươn ra ngoài không khí.

- Trong hình 4 là cây dừa được trồng trên cạn. Rễ cây ăn sâu dưới đất.


Hoạt động 2

Cây có thể sống ở đâu?

Trả lời:

Cây có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.


Lí thuyết

Cây có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.

 

 

Bài giải tiếp theo
Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn
Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước?
Bài 27: Loài vật sống ở đâu?
Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn
Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật
Bài 31: Hệ mặt trời
Bài 32: Mặt trời và phương hướng
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao
Bài 34 - 34: Ôn tập: Tự nhiên