Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 30 trang 62, 63 Nhận biết cây cối và các con vật với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Hãy chỉ và nói: cây nào sống trên cạn; cây nào sống dưới nước; cây nào vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.


Trả lời:

- Hình 1: Cây phượng, sống trên cạn.

- Hình 2: Cây phong lan, sống trên cạn.

- Hình 3: Cây hoa sen, sống dưới nước.

- Hình 4: Cây rau muống, sống cả trên cạn và dưới nước.


Hoạt động 2

Hãy chỉ và nói: con vật nào sống trên cạn; con vật nào sống dưới nước; con vật nào vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn; con vật nào bay lượn trên không.


Trả lời:

- Hình 5: Con cá, sống dưới nước.

- Hình 6: Con sóc, sống trên cạn.

- Hình 7: Con sư tử, sống trên cạn.

- Hình 8: Con rùa, sống cả trên cạn và dưới nước.

- Hình 9: Con vẹt, bay lượn trên không.

- Hình 10: Con ếch, sống trên cạn và dưới nước.

- Hình 11: Con rắn, sống cả trên cạn và dưới nước.


Lí thuyết

- Cây cối có thể sống ở mọi nơi: trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

- Cũng như cây cối, các con vật cũng có thể sống ở mọi nơi: Dưới nước, trên cạn, trên không và có loài sống cả trên cạn lẫn dưới nước.

Bài giải tiếp theo
Bài 31: Hệ mặt trời
Bài 32: Mặt trời và phương hướng
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao
Bài 34 - 34: Ôn tập: Tự nhiên