Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 28 trang 58, 59 Một số loài vật sống trên cạn với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Chỉ và nói tên các con vật có trong hình.


Trả lời:

- Hình 1: Con lạc đà, sống ở sa mạc.

- Hình 2: Con bò, sống ở đồng cỏ.

- Hình 3: Con hươu, sống ở đồng cỏ.

- Hình 4: Con chó, sống trong nhà.

- Hình 5: Con thỏ rừng, sống trong hang.

- Hình 6: Con hổ, sống trong rừng.

- Hình 7: Con gà, sống trong chuồng tại nhà.


Hoạt động 2

Con nào là vật nuôi, con nào sống hoang dã?

Trả lời:

- Hình 1: Con lạc đà, sống ở sa mạc. Chúng ăn cỏ và được nuôi trong vườn thú.

- Hình 2: Con bò, sống ở đồng cỏ. Chúng ăn cỏ và được nuôi trong gia đình.

- Hình 3: Con hươu, sống ở đồng cỏ. Chúng ăn cỏ và sống hoang dại.

- Hình 4: Con chó. Chúng ăn xương, thịt và nuôi trong nhà.

- Hình 5: Con thỏ rừng, sống trong hang. Chúng ăn cà rốt và sống hoang dại.

- Hình 6: Con hổ, sống trong rừng. Chúng ăn thịt và sống hoang dại, hoặc được nuôi trong vườn thú.

- Hình 7: Con gà. Chúng ăn giun, ăn thóc và được nuôi trong nhà.


Hoạt động 3

Đố bạn con gì?

Các em tự tổ chức hoạt động cùng với nhau.


Lí thuyết

Có rất nhiều loài vật sống trên mặt đất như: Voi, ngựa, chó, gà, hổ,... có loài vật đào hang sống dưới đất như thỏ, giun,... Chúng ta cần phải bảo vệ các loài vật có trong tự nhiên, đặc biệt là các loài vật quý hiếm.

Bài giải tiếp theo
Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật
Bài 31: Hệ mặt trời
Bài 32: Mặt trời và phương hướng
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao
Bài 34 - 34: Ôn tập: Tự nhiên