Bài 2 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy chọn câu đúng Trong Hình 18.2, gia tốc của vật tại đỉnh I


Hãy chọn câu đúng

Trong Hình 18.2, gia tốc của vật tại đỉnh I

A. hướng ngang từ trái sang phải.

B. hướng ngang từ phải sang trái.

C. hướng thẳng đứng xuống dưới.

D. bằng 0.

Giải :

Chọn C ( Vẫn có \(\overrightarrow {{a_y}}  = \overrightarrow g \) )

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 8 trang 84 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan