Ôn tập: các số đến 100 trang 176


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Tính. Bài 3: Tính. Bài 4: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?


Bài học tiếp theo
Ôn tập: các số đến 100 trang 177
Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1
Luyên tập trang 160 SGK Toán 1
Thực hành - Phần 4 - Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa