Luyện tập chung trang 180 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 1. Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau. Bài 2: Tính nhẩm. Bài 3: Đặt tính rồi tính. Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh..


Bài học tiếp theo
Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1
Luyên tập trang 160 SGK Toán 1
Thực hành - Phần 4 - Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa