Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 1. Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất. Bài 4: Quyển vở của Lan có 48 trang. Bài 5: Nối đồng hồ với câu thích hợp:


Bài học tiếp theo
Luyên tập trang 160 SGK Toán 1
Thực hành - Phần 4 - Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa