Đề kiểm tra học kì 1


Giải câu 1 trang 38 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 38 SBT địa 8, Nêu những đặc điểm cơ bản về vị trí địa lí và kích thước của châu Á.


Giải câu 2 trang 38 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 38 SBT địa 8, Khi xây dựng và phát triển nền kinh tế công nghiệp, châu Á có những thuận lợi và khó khăn gì?


Giải câu 3 trang 38 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 38 SBT địa 8, Cho bảng số liệu dưới đây: Em hãy: a, Vẽ biểu đồ cột, biểu diễn sản lượng điện của Trung Quốc qua một số năm. b, Qua biểu đồ, kết hợp với vốn kiến thức, nêu nhận xét về sự phát triển công nghiệp điện lực của Trung Quốc giai đoạn 2001-2005.


Bài học tiếp theo

Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á
Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Bài học bổ sung