Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á


Giải câu 2 trang 33 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 33 SBT địa 8, Dựa vào hình 12. Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á. tr 41 SGK và dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau:


Giải câu 3 trang 34 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 34 SBT địa 8, Nối ô chữ ở bên trái với ô chữ thích hợp ở bên phải để nêu đúng đặc điểm tự nhiên của từng bộ phận của khu vực Đông Á.


Giải câu 4 trang 34 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 34 SBT địa 8, Dựa vào hình 12, tr 41 SGK và vốn hiểu biết, em hãy nêu tên các sông lớn ở phần đất liền của Đông Á, đặc điểm của các sông này.


Giải câu 1 trang 33 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 33 SBT địa 8, Cho hình dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Á lên lược đồ. b) Ghi tên các nước, các biển, đại dương tiếp giáp với Đông Á.


Bài học tiếp theo

Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
Đề kiểm tra học kì 1
Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á
Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Bài học bổ sung