Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo


Giải câu 1 trang 38 SBT địa 7 (Bài 14)

Giải câu 1 trang 38 sách bài tập Địa lí 7, Cho biết các điểm cực Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T) của khu vực Đông Nam Á thuộc nước nào


Giải câu 2 trang 40 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 40 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 14.1. Lược đồ địa hình và hướng gió ở Đông Nam Á, tr 48 SGK:


Giải câu 3 trang 40 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 14.2. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, tr 49 SGK, nêu nhận xét về khí hậu của Pa-đăng và Y-an-gun theo gợi ý cụ thể dưới đây:


Giải câu 4 trang 41 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan của tự nhiên châu Á, tr 11 SGK và vốn hiểu biết, em hãy:


Bài học tiếp theo

Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á
Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Bài học bổ sung