Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á


Giải câu 1 trang 30 SBT địa 8

Giải câu 1 trang 30 SBT địa 8, Dựa vào bảng số liệu:Em hãy: a, Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á năm 2008 và ghi vào cột Mật độ ở bảng trên.


Giải câu 2 trang 31 SBT địa 8

Giải câu 2 trang 31 SBT địa 8, Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT - XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.


Giải câu 3 trang 31 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 31 SBT địa 8, Ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau.


Giải câu 4 trang 32 SBT địa 8

Giải câu 4 trang 32 SBT địa 8, Dựa vào bảng số liệu dưới đây: a, Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau:


Bài học tiếp theo

Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
Đề kiểm tra học kì 1
Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội của Đông Nam Á
Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Bài học bổ sung