Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày


Lý thuyết trùng biến hình và trùng giày

- Trùng biến hình là đại điện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lận vào lớp váng trèn các mặt ao, hổ.


Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?


Hãy quan sát hình 5.2, ghi số thứ tự vào các chỗ trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Sinh học 7.


Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Sinh học 7.


Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?


Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?


TRÙNG GIÀY

Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tê bào trùng giày đã phân hoá thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định.


Bài học tiếp theo

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài học bổ sung