Bài 12. Biến dạng của rễ


Lý thuyết biến dạng của rễ

Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ...


Bài 1 trang 42 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 42 SGK Sinh học 6. Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?


Bài tập 1 trang 42 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 42 SGK Sinh học 6. Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vở theo mẫu sau.


Từng nhóm quan sát mẫu vật của mình. Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau hãy phân chia chúng thành các nhóm riêng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Sinh học 6. Từng nhóm quan sát mẫu vật của mình. Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau hãy phân chia chúng thành các nhóm riêng.


Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Sinh học 6. Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.


Bài 2 trang 42 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 42 SGK Sinh học 6. Tại sao phải thu hoạch các cây có củ trước khi chúng ra hoa?


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 phút - Chương Rễ - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Rễ - Sinh 6

Bài học bổ sung