Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ


Bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 33 SGK Sinh học 6. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.


Lý thuyết cấu tạo miền hút của rễ

Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính :Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lông hút.


Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần? Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh học 6.


Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 33 SGK Sinh học 6. Hãy đánh dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng của câu sau:


Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 33 SGK Sinh học 6. Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?


Bài học tiếp theo

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
Bài 12. Biến dạng của rễ
Đề kiểm tra 15 phút - Chương Rễ - Sinh 6
Đề kiểm tra 45 phút - Chương Rễ - Sinh 6

Bài học bổ sung