Bài 1: Những gì em đã biết


A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 4)

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Vẽ đường đi của Rùa . . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 4)0

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Theo em, Rùa sẽ vẽ được hình gì . . .


Bài học tiếp theo

Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
Bài 3 : Thủ tục trong Logo
Bài 4 : Thủ tục trong Logo (tiếp theo)
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Bài học bổ sung