Đáp án Đề thi JLPT 12/2020

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 08 Tháng mười hai, 2020

Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12 năm 2020 dưới đây được Tìm Đáp Án cập nhật liên tục đầy đủ đáp án chính xác các trình độ N5, N4, N3, N2, N1 cả 4 kỹ năng: Từ vựng - chữ Hán, Ngữ pháp, Bài đọc và Nghe hiểu. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu đáp án kì thi JLPT tháng 12 năm 2020 này.

I. Đáp án đề thi N1 JLPT tháng 12/2020

N1 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 3 4 1 4                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  4 2 2 1 4 2 3                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  4 2 3 2 1 3                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  1 2 4 1 3 3                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  4 3 4 4 1 3 1 2 3 3            
問題6 36 37 38 39 40                      
  4 2 4 3 1                      
問題7 41 42 43 44                        
  2 1 2 3                        
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 45 46 47 48                        
  2 3 1 1                        
問題9 49 50 51 52 53 54 55 56 57              
  4 1 2 3 1 3 1 3 2              
問題10 58 59 60                          
  3 4 2                          
問題11 61 62                            
  4 4                            
問題12 63 64 65 66                        
  4 3 2 1                        
問題13 67 68                            
  3 3                            
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  3 2 1 2 4 2                    
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  2 3 3 1 2 1 3                  
問題3 1 2 3 4 5 6                    
  2 1 4 4 1 4                    
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1      
問題5 1 2a 2b                          
  3 3 4                  

 

II. Đáp án đề thi N2 JLPT tháng 12/2020

文字語彙
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020
文法
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020
読解
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020
聴解
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020

III. Đáp án đề thi N3 JLPT tháng 12/2020

文字語彙
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020

文法
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020

読解

Đáp án Đề thi JLPT 12/2020
聴解
Đáp án Đề thi JLPT 12/2020

IV. Đáp án đề thi N4 JLPT tháng 12/2020

Đang cập nhật.

IV. Đáp án đề thi N5 JLPT tháng 12/2020

Đang cập nhật.

Trên đây là Đáp án chính thức tiếng Nhật JLPT 12/2020 mới nhất. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo nhiều tài liệu ngoại ngữ khác như: Tự học tiếng Hàn Quốc, tự học Tiếng Anh, ... được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

08 Tháng mười hai, 2020

Tài liệu mới nhất