Tải Giáo dục công dân 9


Giáo dục công dân 9

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

MỤC LỤC
    Bài 1 Chí công vô tư
    Bài 2 Tự chủ
    Bài 3 Dân chủ và kỉ luật
    Bài 4 Bảo vệ hoà bình
    Bài 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
    Bài 6 Hợp tác cùng phát triển
    Bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
    Bài 8 Năng động, sáng tạo
    Bài 9 Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
    Bài 10 Lí tưởng sống của thanh niên
    Bài 11 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
    Bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
    Bài 13 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
    Bài 14 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
    Bài 15 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
    Bài 16 Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
    Bài 17 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
    Bài 18 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
69 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
HÀ NHẬT THĂNG
Chủ biên
LƯU THU THỦY
Tác giả
ĐẶNG THÚY ANH, PHẠM KIM DUNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9