Tải Vở bài tập Toán 2 - Tập hai

Vở bài tập Toán 2 - Tập hai

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

4 Phép nhân, phép chia
    Tổng các số hạng bằng nhau
    Phép nhân
    Thừa số - Tích
    Bảng nhân 2
    Bảng nhân 5
    Phép chia
    Số bị chia - Số chia - Thương
    Bảng chia 2
    Bảng chia 5
    Giờ, phút, xem đồng hồ
    Em làm được những gì?
    Thực hành và trải nghiệm
5 Các số đến 1000
    Đơn vị, chục, trăm, nghìn
    Các số từ 101 đến 110
    Các số từ 111 đến 200
    Các số có ba chữ số
    Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
    So sánh các số có ba chữ số
    Em làm được những gì?
    Mét
    Ki-lô-mét
    Khối trụ - Khối cầu
    Hình tứ giác
    Xếp hình, gấp hình
    Em làm được những gì?
    Thực hành và trải nghiệm
    Kiểm tra
6 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
    Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000
    Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
    Nặng hơn, nhẹ hơn
    Ki-lô-gam
    Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000
    Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000
    Tiền Việt Nam
    Em làm được những gì?
    Ôn tập cuối năm
    Thực hành và trải nghiệm
    Kiểm tra

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
125 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi truyền tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và phát triển mọi tiềm năng của bản thân.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Trần Nam Dũng
Chủ biên
Khúc Thành Chính
Tác giả
Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2