Tải Lịch sử và Địa lí 4

Lịch sử và Địa lí 4

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU
    Bài 1 Môn Lịch sử và Địa lí
    Bài 3 Làm quen với bản đồ (tiếp theo)
    Bài 2 Làm quen với bản đồ
PHẦN LỊCH SỬ
Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 170 TCN)
    Bài 1 Nước Văn Lang
    Bài 2 Nước Âu Lạc
Hơn một nghìn năm đấu tranh dành độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)
    Bài 3 Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
    Bài 4 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
    Bài 5 Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
    Bài 6 Ôn tập
Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)
    Bài 7 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
    Bài 8 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)
Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)
    Bài 9 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
    Bài 10 Chùa thời Lý
    Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)
Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)
    Bài 12 Nhà Trần thành lập
    Bài 13 Nhà Trần và việc đắp đê
    Bài 14 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
    Bài 15 Nước ta cuối thời Trần
Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)
    Bài 16 Chiến thắng Chi Lăng
    Bài 17 Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
    Bài 18 Trường học thời Hậu Lê
    Bài 19 Văn học và khoa học thời Hậu Lê
    Bài 20 Ôn tập
Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII
    Bài 21 Trịnh - Nguyễn phân tranh
    Bài 22 Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
    Bài 23 Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII
    Bài 24 Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)
    Bài 25 Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình.
    Bài 26 Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)
    Bài 27 Nhà Nguyễn thành lập
    Bài 28 Kinh thành Huế
    Bài 29 Tổng kết
PHẦN ĐỊA LÍ
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du
    Bài 1 Dãy Hoàng Liên Sơn
    Bài 2 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
    Bài 3 Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
    Bài 4 Trung du Bắc Bộ
    Bài 5 Tây Nguyên
    Bài 6 Một số dân tộc ở Tây Nguyên
    Bài 7-8 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
    Bài 9 Thành phố Đà Lạt
    Bài 10 Ôn tập
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng
    Bài 11 Đồng bằng Bắc Bộ
    Bài 12 Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
    Bài 13-14 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
    Bài 15 Thủ đô Hà Nội
    Bài 16 Thành phố Hải Phòng
    Bài 17 Đồng bằng Nam Bộ
    Bài 18 Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
    Bài 19-20 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
    Bài 21 Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài 22 Thành phố Cần Thơ
    Bài 23 Ôn tập
    Bài 24 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
    Bài 25-26 Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
    Bài 27 Thành phố Huế
    Bài 28 Thành phố Đà Nẵng
Vùng Biển Việt Nam
    Bài 29 Biển, đảo và quần đảo
    Bài 30 Khai thác khoảng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam
    Bài 31-32 Ôn tập

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
160 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
NGUYỄN ANH DŨNG
Tác giả
NGUYỄN TUYẾT NGA, NGUYỄN MINH PHƯƠNG, PHẠM THỊ SEN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 4