Tải Khoa học 4

Khoa học 4

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Con người và sức khỏe
    Bài 1 Con người cần gì để sống?
    Bài 2 Trao đổi chất ở con người
    Bài 3 Trao đổi chất ở con người (Tiếp theo)
    Bài 4 Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của đường bột đường
    Bài 5 Vai trò của chất đạm và chất béo
    Bài 6 Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
    Bài 7 Tại sao cần ăn phối hợp với nhiều loại thức ăn?
    Bài 8 Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?
    Bài 9 Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
    Bài 10 Ăn nhiều rau và quả chính. Sử dụng thực phảm sạch và an toàn
    Bài 11 Một số cách bảo quản thức ăn
    Bài 12 Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
    Bài 13 Phòng bệnh béo phì
    Bài 14 Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
    Bài 15 Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?
    Bài 16 Ăn uống khi bị bệnh
    Bài 17 Phòng tránh tai nạn đuối nước
    Bài 18-19 Ôn tập: Con người và sức khỏe
Vật chất và năng lượng
    Bài 20 Nước có những tính chất gì?
    Bài 21 Ba thể của nước
    Bài 22 Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?
    Bài 23 Sơ đồ vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên
    Bài 24 Nước cần cho sự sống
    Bài 25 Nước bị ô nhiễm
    Bài 26 Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
    Bài 27 Một số cách làm sạch nước
    Bài 28 Bảo vệ nguồn nước
    Bài 29 Tiết kiệm nước
    Bài 30 Làm thế nào để biết có không khí?
    Bài 31 Không khí có những tính chất gì?
    Bài 32 Không khí gồm những thành phần nào?
    Bài 33-34 Ôn tập và kiểm tra học kì I
    Bài 35 Không khí cần cho sự cháy
    Bài 36 Không khí cần cho sự sống
    Bài 37 Tại sao có gió?
    Bài 38 Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
    Bài 39 Không khí bị ô nhiễm
    Bài 40 Bảo vệ bầu không khí trong sạch
    Bài 41 Âm thanh
    Bài 42 Sự lan truyền của âm thanh
    Bìa 43 Âm thanh trong cuộc sống
    Bài 44 Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
    Bài 45 Ánh sáng
    Bài 46 Bóng tối
    Bài 47 Ánh sáng cần cho sự sống
    Bài 48 Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
    Bài 49 Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
    Bài 50 Nóng, lạnh và nhiệt độ
    Bài 51 Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo)
    Bài 52 Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
    Bài 53 Các nguồn nhiệt
    Bài 54 Nhiệt cần cho sự sống
    Bài 55-56 Ôn tập: Vật chất và năng lượng
Thực vật và động vật
    Bài 57 Thực vật cần gì để sống
    Bài 58 Nhu cầu nước của thực vật
    Bài 59 Nhu cầu chất khoáng của thực vật
    Bài 60 Nhu cầu không khí của thực vật
    Bài 61 Trao đổi chất ở thực vật
    Bài 62 Động vật cần gì để sống?
    Bài 63 Động vật ăn gì để sống
    Bài 64 Trao đổi chất ở động vật
    Bài 65 Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
    Bài 66 Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
    Bài 67-68 Ôn tập: Thực vật và động vật
    Bài 69-70 Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
141 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

chủ biên
BÙI PHƯƠNG NGA
Tác giả
LƯƠNG VIỆT THÁI

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 4