Tải Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Sách Giáo Viên

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Sách Giáo Viên

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN MỘT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
    I Giới thiệu sách
    II Mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình Hoạt động trải nghiệm , hướng nghiệp lớp 6
    III Định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, đánh giá, khái quát, nguồn tài nguyên sách và học liệu
PHẦN HAI HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỤ THỂ
    Chủ đề 1 Em với nhà trường
    Chủ đề 2 Khám phá bản thân
    Chủ đề 3 Trách nhiệm với bản thân
    Chủ đề 4 Rèn luyện bản thân
    Chủ đề 5 Em với gia đình
    Chủ đề 6 Em với cộng đồng
    Chủ đề 7 Em với thiên nhiên môi trường
    Chủ đề 8 Khám phá thế giới nghề nghiệp
    Chủ đề 9 Hiểu bản thân - Chọn đúng nghề

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
249 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng
Chủ biên
Trần Thị Thu
Tác giả
Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Lê Thị Luận, Nguyễn Hồng Thuận

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6