Tải Địa lí 6

Địa lí 6

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài mở đầu
CHƯƠNG I TRÁI ĐẤT
    Bài 1 Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
    Bài 2 Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
    Bài 3 Tỉ lệ bản đồ
    Bài 4 Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
    Bài 5 Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
    Bài 6 Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
    Bài 7 Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
    Bài 8 Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
    Bài 9 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
    Bài 10 Cấu tạo bên trong của Trái Đất
    Bài 11 Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
CHƯƠNG II CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT
    Bài 12 Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
    Bài 13 Địa hình bề mặt Trái Đất
    Bài 14 Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
    Bài 15 Các mỏ khoáng sản
    Bài 16 Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
    Bài 17 Lớp vỏ khí
    Bài 18 Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
    Bài 19 Khí áp và gió trên Trái Đất
    Bài 20 Hơi nước trong không khí. Mưa
    Bài 21 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
    Bài 22 Các đới khí hậu trên Trái Đất
    Bài 23 Sóng và hồ
    Bài 24 Biển và đại dương
    Bài 25 Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
    Bài 26 Đất. Các nhân tố hình thành đất
    Bài 27 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
    Bảng tra cứu thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
85 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên kiêm Chủ biên
NGUYỄN DƯỢC
Tác giả
PHẠM THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN QUẬN, PHẠM THỊ SEN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6