Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 14 Tháng một, 2021

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc bậc mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải, dành cho quý thầy cô cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU. …................................................................................................3

1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………. 3

2. Mục đích nghiên cứu. ………………………...............................................4

3. Đối tượng nghiên cứu : ……......................................................................5

4. Kế hoạch nghiên cứu: …...........................................................................5

5. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................6

II. NỘI DUNG.. .............................................................................................6

1. Cơ sở lý luận của sáng kiến. ..................................................................6

2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến .................................... 7

3. Các sáng kiến đã được sử dụng để giải quyết vấn đề ........................... 8

3.1Chuẩn bị đồ dùng và trang phục …………………………………………….. 8

3.2Hình thức gây hứng thú cho trẻ trong giờ giáo dục âm nhạc …………….. 10

3.3 Làm quen âm nhạc ở mọi lúc mọi nơi. …..................................................11

3.4 Làm quen âm nhạc qua các giờ hoạt động khác ………………………… 13

3.5 Giáo dục âm nhạc cho trẻ trên hoạt động chung (tiết học) …………… ..16

3.6 Làm quen âm nhạc thông qua các trò chơi ..............................................19

3.7 Ứng dụng công nghệ thông tin. ................................................................21

3.8 Phối kết hợp với phụ huynh. ....................................................................22

4. Hiệu quả sáng kiến ................................................................................... 22

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. .....................................................................23

1. Kết luận .................................................................................................... 22

2. Kiến nghị:……………………………………………………………………... 24

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

-----------------------

Mời các thầy cô tham khảo thêm nhiều Sáng kiến kinh nghiệm mầm non khác đã được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải.

14 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!