Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp, lớp đơn vị gồm 3 hàng: đơn vị, chục, trăm; lớp nghìn gồm 3 hàng: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn; giá trị của từng chữ số theo vị trí của chữ số đó ở từng hàng, từng lớp.

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 3

BÀI 4: HÀNG VÀ LỚP

I. MỤC TIÊU

Giúp HS:

 • Biết được lớp đơn vị gồm 3 hàng là: đơn vị, chục, trăm; lớp nghìn gồm 3 hàng là: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.
 • Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp.
 • Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng, từng lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • Bảng kẻ sẵn các lớp, hàng của số có sáu chữ số như phần bài học SGK
 • GV vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống số ở các cột).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định: Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Kiểm tra cách đọc số có 6 chữ số: 900 201; 810 290
 • Viết số có 6 chữ số, GV đọc rõ
 • GV nhận xét

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

b. Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn:

 • GV: Hãy nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
 • GV giới thiệu: Các hàng này được xếp vào các lớp. Lớp đơn vị gồm ba hàng là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.
 • GV vừa giới thiệu, vừa kết hợp chỉ trên bảng các hàng, lớp của số có sáu chữ số đã nêu ở phần đồ dùng dạy – học.
 • GV hỏi: Lớp đơn vị gồm mấy hàng, đó là những hàng nào?
 • Lớp nghìn gồm mấy hàng, đó là những hàng nào?

- Cả lớp thực hiện

- HS nhìn bảng con đọc

- HS viết số vào bảng con

- HS nghe

- HS nêu: Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!